top of page

Allmänna Villkor

Allmänna Villkor för Esling Design AB

Välkommen till Esling Design AB. Dessa allmänna villkor reglerar användningen av vår webbplats och alla köp av produkter som erbjuds av Esling Design AB. Genom att använda vår webbplats och genomföra en beställning bekräftar du ditt samtycke och godkänner nedanstående villkor:

Parter och Avtalsslutande

Esling Design AB (nedan kallat "Företaget") är en juridisk enhet med organisationsnummer 559418-8913, med huvudkontor beläget på

Hildedalsgatan 26C, 417 05, Göteborg. Esling Design AB betraktas som säljaren av produkterna och tjänsterna som erbjuds på denna webbplats.

"Kunden" hänvisar till dig som användare av vår webbplats och/eller som kund som genomför en beställning.

Genom att placera en beställning hos oss ingår Kunden ett avtal med Företaget för köpet av de produkter som anges i Kundens beställning. Godkännande av din beställning utgör ett formellt godkännande av detta avtal.

Produktinformation och Priser

Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt information om våra produkter och priser. Företaget reserverar sig dock för eventuella fel i produktinformation och samt felaktiga priser på grund av förändingar utom vår kontroll. Exempel på sådana händelser är stora valutaförändringar, inköpspriser, felskrivningar, tullavgifter och ändringar i lagen. Vid uppenbart felaktig prissättning förbehåller Företaget sig rätten att annullera kundens beställning.

Produktbilder på hemsidan ska ses som illustrationer av produkterna i sig. Produktens dimensioner och exakta utseende kan skilja sig, och kompletteras med övrig produktinformation för att ge en så komplett produktinformation som möjligt.

Alla priser som anges på vår webbplats inkluderar mervärdesskatt (moms), om inte annat anges. Alla priser anges i svenska kronor (SEK).

Alla priser som anges på vår webbplats presenteras exklusive fraktkostnad. Fraktkostnaden räknas ut i samband med bekräftelse av order.

Betalning

I dagsläget accepterar företaget följande betalningsmetoder via webshopen:

  • Kortbetalning,

  • Klarna.

Transaktionen sker i en skyddad miljö och hanteras i enlighet med Klarnas och/eller respektive kortleverantörs villkor. Kunden är skyldig att betala för produkterna enligt priser som är aktuella vid tidpunkten för beställningen.

Betalning ska vara Företaget tillhanda inom 30 dagar från det att beställningen har placerats. Om betalningen inte mottas inom angiven tidsram, förbehåller sig Företaget rätten att annullera beställningen.

Tullavgifter

Vid köp av produkter från Sverige till ett land utanför EU, så tillkommer det tullavgifter på importen. Tullavgifter inkluderar, men är ej begränsade till, tullhanteringsavgifter och införselmoms. Om tullavgifter uppstår i samband vid import av produkter från Esling Design, så är det kundens skyldighet att betala dessa avgifter.

Leverans

Företaget kommer att göra rimliga ansträngningar för att leverera produkterna så fort som möjligt. Beställningar som läggs innan klockan 14.00 levereras inom 3-5 arbetsdagar efter att beställningen har godkänts.

Om leveransen försenas av något skäl, kommer Företaget att meddela Kunden om detta och sträva efter att lösa situationen så snart som möjligt. Om leveranstiden skulle överstiga 25 dagar har Kunden rätt till annullering av order och full återbetalning om ingenting annat har avtalats.

Ångerrätt

Kunden har, i enlighet med Lagen om distansavtal, rätt att ångra sitt köp och returnera produkterna inom 14 dagar från mottagandet av varan. Ångerrätten utövas genom att meddela Företaget om avsikten att returnera produkterna. Om ångerrätten utnyttjas ska Kunden returnera produkterna i enlighet med företagets returpolicy.

Garanti och Reklamationer

Kunden har rätt att öppna och kontrollera produkterna i den mån som krävs för att bedöma om produkten uppfyller sin beskrivning. Företaget tillämpar 30 dagars garanti, räknat från den dag då Kunden mottagit produkten. Om produkten är defekt eller inte överensstämmer med produktbeskrivningen, har kunden rätt att reklamera produkten. Kunden bör kontakta Företaget snarast för att rapportera eventuella defekter och få en godkänd reklamation. Reklamationer kommer att hanteras enligt tillämpliga lagar och Företagets policy.

Ansvarsbegränsning

Företagets ansvar är begränsat till det belopp som Kunden har betalat för produkterna. Övriga kostnader som uppstår i samband med köpet ansvaras inte av Företaget.

Behandling av Personuppgifter

Företaget kommer att hantera Kundens personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar. För mer information, se vår integritetspolicy.

Tillämplig Lag och Tvistlösning

Dessa villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Eventuella tvister som uppstår i samband med avtalet eller användningen av vår webbplats ska primärt lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om parterna inte kan lösa tvisten genom förhandling, ska tvistemålet avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan Kunden och Esling Design AB och ersätter alla tidigare överenskommelser eller avtal. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar angående dessa villkor eller vår webbplats!

bottom of page